VERRASSEND: Deze gemeente kan oplossing bieden in stadion-soap Club Brugge

Er is nog altijd geen zekerheid of het nieuwe stadion van Club Brugge op de huidige Olympiasite gebouwd mag worden. Buurtbewoners en andere belanghebbenden kunnen tot 14 mei hun bezwaren indienen tegen de stadionplannen. Indien deze opnieuw voor heel wat moeilijkheden zorgen, zou de gemeente Knokke wel eens voor een oplossing kunnen zorgen...

Stadion Club Brugge

Club Brugge