Nieuw stadion Club Brugge: wat is de laatste update in stadiondossier?

Een nieuw stadion voor Club Brugge heeft heel wat voeten in de aarde. In 2007, dat is al zestien jaar(!) geleden, werd het officiële startschot gegeven voor een nieuw stadion van Club Brugge. Het eerste voorstel van blauw-zwart was een locatie in Loppem naast de E40, waar een mulitfunctioneel stadion voor 40.000 supporters met winkelcomplex zou gebouwd worden. Zoveel jaar later leek de komst van een nieuw stadion op de huidige Olympiasite dichter dan ooit, maar toch botsten ze steevast op hetzelfde struikelblok. Lees hier de laatste updates.

Update stadion Club Brugge november 2023

Voor de zoveelste keer is er opnieuw wat licht aan het einde van de ellenlange tunnel wat het stadiondossier van Club Brugge betreft. Op vrijdag 10 november diende blauw-zwart een nieuwe aanvraag tot omgevingsvergunning in voor de bouw van hun stadion in Sint-Andries. Dat was nodig nadat de vorige vergunning nietig werd verklaard. De stad paste even geleden reglementen aan, waardoor men bij Club hoopt dat alle onduidelijkheden weggewerkt zijn. Vlaanderen krijgt nu dertig dagen om te zien of het dossier ontvankelijk en volledig is, waarna een nieuwe openbaar onderzoek wordt gestart. Let wel: in die periode kan iedereen die strijdt tegen de bouw van het stadion opnieuw bezwaar indienen.

Update nieuw stadion Club Brugge september 2023

In januari 2023 werd de omgevingsvergunning die ze hadden verkregen, vernietigt door de Raad van State omwille van parkeerproblemen. Club Brugge wilde gebruik maken van shuttlebussen en randparkings, maar parking voorzien op eigen terrein bleek een verplichting. Aan die verordening paste het Brugs stadsbestuur even geleden een mouw, waardoor er voor grotere projecten - zoals het stadion van Club Brugge - afwijkende mogelijkheden kunnen voorzien worden.

Eerder dit jaar werd gecommuniceerd dat Club Brugge in september 2023 een vernieuwde aanvraag voor de omgevingsvergunning ging indienen. Dat sleepte echter aan tot november, door aanpassingsrondes. Bij het bestuur moeten ze zich echter niet teveel illusies maken, want op het recentste buurtmoment met de nieuwste plannen werd al duidelijk dat Toon Van Moerbeke en co zullen blijven procederen tegen het stadion. Dat zou willen zeggen dat het project voor de zoveelste keer vertraging oploopt.

Update stadiondossier Club Brugge december 2022

In oktober van 2021 kreeg Club Brugge goed nieuws te horen, want de omgevingsvergunningsaanvraag - die blauw-zwart in maart 2021 had ingediend -, werd goedgekeurd door Vlaamse ministers Zuhal Demir en Hilde Crevits. Een zeer belangrijke mijlpaal in de realisatie van een nieuw stadion. Zoals alle Club-fans inmiddels weten, liep het helaas uiteindelijk opnieuw spaak door het blijvende tegenspartelen van buurtbewoners. De Raad van State vernietigde de omgevingsvergunning omwille van parkeerproblemen.

Dwarsligger vzw Groen

Naast het stadion van Club Brugge, is er ook nog het vraagstuk Cercle Brugge. Want het is vooral de oplossing voor de buur die lastig blijft. Dé 'way to go' is een stadion aan de Blankenbergse Steenweg, maar daar hadden enkele partijen eerder al bezwaar tegen. Ondertussen trokken Ghelamco, Novus en Bremhove hun bezwaar in en dus blijft vzw Groen dé grote dwarsligger. Burgemeester Dirk De fauw vindt dat bijzonder jammer: "We betreuren die houding, want dit kan het dossier jaren vertragen...". 

Historie nieuw stadion Club Brugge

In de periode van 2007 tot 2018 zijn er drie verschillende locaties en drie andere stadiondossiers voorgesteld. Hoe langer het duurde, hoe groter de noodzaak en ambitie van Club Brugge werd om een nieuw modern voetbalstadion te bouwen. Het huidige Jan Breydelstadion begint steeds ernstigere tekenen van slijtage, veroudering en veiligheidsrisico's te vertonen. Ook het succes van de West-Vlamingen zorgt voor een stijging van het aantal Clubfans dat de thuiswedstrijden wenst te bezoeken.

In het najaar van 2019 komt er een nieuw bestuur aan de macht in Brugge en zij gaan meteen in overleg met Club Brugge. Tijdens dat overleg komt de stad Brugge met een nieuw voorstel waarbij blauw-zwart een nieuw voetbalstadion kan realiseren op de gronden van de huidige Olympiasite. Die grond is eigendom van de Stad en heeft op dat moment al meer dan 44 jaar een stadionfunctie. Uiteindelijk bevestigt Club Brugge aan de stad Brugge dat het akkoord gaat met de optie om een nieuw voetbalstadion voor 40.000 toeschouwers op de Olympiasite te realiseren. Na overweging van alle elementen krijgt Club van de stad de kans om dit stadionproject te realiseren.

Olympiasite Club Brugge

Om alles op een juiste manier en wijze te laten verlopen, organiseert Club Brugge twee momenten om de buurtbewoners te informeren over de nieuwe plannen. Na die buurtmomenten gaan de West-Vlamingen, in een intense samenwerking met architecten, verschillende experten en geconsulteerde adviesbureaus. Samen gaan ze aan de slag met de opmerkingen en suggesties van de adviesinstanties, buurtbewoners en buurtorganisaties die aangekaart werden tijdens de verschillende contactmomenten. Vooraleer Club Brugge de omgevingsvergunningsaanvraag ging indienen, werden de stadionplannen uitgebreid toegelicht aan het College van Burgemeester en Schepenen en de Brugse gemeenteraadsleden.

In oktober 2021 vernam Club Brugge dus eindelijk goed nieuws: Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en minister van Economie Hilde Crevits kennen, na het doorlopen van de verschillende fases in het vergunningsproces, de omgevingsvergunning toe aan de landskampioen van 2022. Eerder werd het milieueffectenrapport ook al goedgekeurd en begin september gaf ook de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) een gunstig advies op de ingediende stadionplannen. 

Evolutie van het stadiondossier van Club Brugge

Cercle Brugge nieuw stadion

Eindelijk leek het hele stadiondossier in een stroomversnelling te geraken voor Club Brugge, maar dat was zonder Cercle Brugge gerekend. De buren kregen een negatief advies van de Raad van State voor de site van hun nieuwe stadion, de Blankenbergse Steenweg. Die plek werd hen nochtans toegewezen door het Brugse Stadsbestuur. Toch zou dit advies nog niet alles bepalend zijn en zo hopen ze tegen de zomer eindelijk een definitieve (positieve) uitslag te krijgen over deze site. 

Omwonenden Jan Breydelstadion

Alsof dat allemaal nog niet voldoende was voor Club Brugge, dienden er ook enkele buurtbewoners een schorsingsberoep in tegen de vergunningen van de bouwplannen. Doordat de omwonenden niet konden aantonen dat de schorsing hoogdringend was, werd het beroep verworpen door de Raad van Vergunningsbetwistingen. Ondanks dat het licht, voor de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion op de Olympiasite, op groen gezet werd, mag Club Brugge nog steeds niet beginnen aan de bouw van hun nieuwe stadion dat 40.116 toeschouwers zou kunnen ontvangen. Het zou een enorme upgrade zijn, want het huidige Jan Breydelstadion heeft 'maar' 29.062 plaatsen. Een lange en slopende weg voor blauw-zwart en nog steeds weet niemand exact wanneer de bouw van het nieuwe stadion effectief kan beginnen. 

Ook interessant